Suçun Önlenmesi İçin “Kamu Görevlilerine Ticaret” Önerisi

Akp Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül’ün Yaptırdığı”Suç Ve Suçluluk” Araştırmasında, Suçun Birinci Sebebi Olarak İşsizlik Ve Yoksulluk Gösterilirken, İşsizlik Ve Yoksulluğun Önlenebilmesi İçin De Bölgesel Asgari Ücretten Her Evden Bir Kişiye Zorunlu İstihdam Projesi Ve Kamu Görevlilerine Ticaret Yapabilme, Kısmi Süreli Ve Esnek Çalışmaya Kadar Çok Sayıda Öneride Bulunuldu.

Yoksulluğun önlenmesi için mikro kredi önerisinde bulunan AKP Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül, şimdi de suçun önlenmesi için çeşitli proje önerilerinde bulundu. Suçun birinci nedeni olarak işsizlik ve yoksulluk gösterilirken, işsizlik ve yoksulluğun önlenebilmesi için de bölgesel asgari ücretten her evden bir kişiye zorunlu istihdam projesi ve kamu görevlilerine ticaret yapabilme, kısmi süreli ve esnek çalışmaya kadar çok sayıda öneride bulunuldu.

AKP Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül, “Suç ve Suçluluk” araştırması yaptırdı. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın öncülüğünde yaptırılan bu araştırmanın koordinatörlüğünü ise Hacettepe Üniversitesi ve Kara Harp Okulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Kayım ile Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Sezal yaptı. Suç ve Suçluluk araştırması kapsamında 1-7 Mart 2006 tarihleri arasında Adana, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Trabzon illerinde bulunan 10 farklı ceza ve infaz kurumunda bulunan 1515 hükümlü ve bu illerde yaşayan 1250 kişiye farklı soru setlerinden oluşan anketler uygulandı.

“SUÇUN SEBEBİ İŞSİZLİK VE YOKSULLUK”

Araştırmaya göre, Türkiye’de suçun birinci nedeni işsizlik ve yoksulluk. Bunun yanı sıra, kırsal alandan kente hızlı ve düzensiz göç olgusunun suçluluğu artıran bir faktör olarak görünüyor. Manevi değerlerdeki zayıflama ve kısa yoldan ahlaka ve hukuka aykırı “köşe dönücülük” felsefesini ön plana alan yaklaşımlar, kişinin suç işlemesini artıran en önemli sebepler arasında yer alıyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YETERSİZ

Araştırmaya katılan mahkumların ve halkın büyük çoğunluğu suçun önlenmesinde mevcut tedbirlerle güvenlik teknoloji ve güçlerinin yetersiz kaldığını bildirdi. Araştırmaya göre, eğitim düzeyi ve kalitesi düştükçe, suçluluk oranları artıyor. Bu durum suçla mücadelede eğitimin göz önünde bulundurulması gereken bir faktör olduğunu gösteriyor. Uyuşturucu ve alkol gibi bağımlılık yapan yapan maddelerin kullanılması bireylerin suç işleme ihtimalini büyük ölçüde artırıyor. Huzursuz ve düzensiz aile yapısı ve aile içi şiddet bireyleri suça ve suçluluğa itiyor. Bunun yanı sıra televizyonda gösterilen ve basında yer alan şiddet görüntüleri, mafya dizileri ve bazı filmler özellikle çocuklar ve gençlerin suça yönelmesinde önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

ÖNERİLER: “DİLENCİLİK KÜLTÜRÜ ÖNLENMELİ”

Araştırmada, yoksulluk ve işsizlikle mücadele için başta mikro kredi gibi uygulamaların hayata geçirilmesinden dilencilik kültürünün önlenmesine ve bölgesel asgari ücrete kadar şu öneriler sıralandı:

“-Tüm yoksul ailelerin belirli bir düzeyde gelir elde etmeleri sağlanmalı ve bireylerin kendi hesaplarına çalışmaları teşvik edilmeli,

-Risk gruplarında yer alan bireylerin gelir elde etmelerini sağlamak için mikro kredi gibi uygulamaları hayata geçirilmeli,

-Risk grubunda yer alan aile reislerinin istihdamı sağlanmalı,

-Gelir adaletsizliğini ortadan kaldırmak için ‘dilencilik kültürü’ önlenmeli, bu amaçla bir vatandaşlık hakkı olarak ülkede üretilen milli gelirden asgari bir pay alma esasına dayanan ‘vatandaşlık geliri’ uygulamasına geçilmeli,

-Kayıtdışı istihdamın azaltılması ve kendi iradesiyle bulunduğu ekonomik ve sosyal açıdan geri kalmış bölgede işverenle kendi iradesiyle yapacağı sözleşmeye göre belirlenecek ‘bölgesel asgari ücret’ uygulamasına geçilmeli,

-Eğitimli ancak işsiz lise, yüksekokul ve fakülte mezunu gençler arasında kendi hesabına çalışma ve girişimciliği teşvik edecek şekilde KOSGEB’in desteğiyle oluşturulacak programların yanında her fakülte, ana bilim dalı, program ve branşta seçmeli olarak okutulacak ‘girişimcilik’ dersi konulmalı.

-Kamu personeline kısmı süreli ve esnek çalışma sistemi uygulanmalı,

-Kamu personelinin yaptığı işle menfaat ilişkisi olmaksızın ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun oluşturacağı prensipler çerçevesinde ticaret yapmaları sağlanmalı,

-Üniversite ve liselerin tamamının son sınıflarında seçmeli ‘Girişimcilik” dersleri okutulmalı.”

PROJELER

Araştırmada, çeşitli proje önerilerinde de bulunuldu. Buna göre, Kendi Hesabına Çalışma ve Mikro Kredi Projesiyle mikro kredilerle kişinin kendi istihdamını yine kendisinin oluşturmasını sağlaması amaçlanıyor. Vatandaşlık Geliri Projesiyle ise kısa vadede yoksullara, uzun vade de tüm vatandaşlara gelir transfer etmek projenin başlıca amacını oluşturuyor.

Bölgesel asgari ücret uygulamasıyla amaçlanan ise ücret açısından bölgelerarası dengesizliğin giderilmesi ve istihdamın artırılması amaçlanıyor. Devlet Memurları İçin Kısmi Süreli ve Esnek Çalışma Projesiyle süreklilik arz etmeyen kamu hizmetlerinin kısmi süreli çalışma alanları yaratılarak işsiz kesime gördürülmesi yoluyla istihdamı artırmak projenin başlıca amacını oluşturuyor.

Her Evden Bir Kişiye Zorunlu İstihdam Projesiyle ise tarımdaki yapısal değişim sonucu ortaya çıkan vasıfsız ve yoksul insanlarla şehirlerin kenar mahallelerinde bulunan vasıfsız ve yoksul insanların içinde bulunduğu ailelerden bir kişinin geçici süreyle veya kısmi süreli olarak çalışmasını sağlamak. Yoksul ve aşırı yoksullara düşük miktarlarda taksitlerle konut edindirmek de amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

Haberler

Related Posts

ESENYURT YEREL SEÇİM ANKET SONUÇLARI | Anketlerde hangi aday önde? Hamit Öncü mü? Ahmet Özer mi?

ESENYURT YEREL SEÇİM ANKET SONUÇLARI | Anketlerde hangi aday önde? Hamit Öncü mü? Ahmet Özer mi?felsefe – 21.03.2024

Garanti BBVA Marmara Denizi’nde deniz kirliliğiyle mücadele ediyor

Garanti BBVA Marmara Denizi’nde deniz kirliliğiyle mücadele ediyorfelsefe – 21.03.2024

Yazar Samiha Ayverdi’nin Vefatının Üzerinden 31 Yıl Geçti

Yazar Samiha Ayverdi’nin Vefatının Üzerinden 31 Yıl Geçtifelsefe – 21.03.2024

Hizan Kaymakamı Din Görevlileriyle Buluştu

Hizan Kaymakamı Din Görevlileriyle Buluştufelsefe – 21.03.2024

Bitlis Kaymakamı: İmamlarımızın hem dini hem de milli sorumlulukları vardır

Bitlis Kaymakamı: İmamlarımızın hem dini hem de milli sorumlulukları vardırfelsefe – 22.03.2024

Fransız yazar Tahar Ben Jelloun Türkiye’ye geliyor

Fransız yazar Tahar Ben Jelloun Türkiye’ye geliyorfelsefe – 13.03.2024

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir