2023 Memleket Partisi vaatleri! Muharrem İnce ne vaat verdi?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise 2023 MEMLEKET PARTİSİ vaatleri! Muharrem İnce ne vaat verdi, soruları yer alıyor. Peki, 2023 MEMLEKET PARTİSİ vaatleri! Muharrem İnce ne vaat verdi? İşte detaylar…

Türkiye 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, 2023 MEMLEKET PARTİSİ vaatleri! Muharrem İnce ne vaat verdi? Soruları gündem oldu. Peki, 2023 MEMLEKET PARTİSİ vaatleri! Muharrem İnce ne vaat verdi? İşte, merak edilen soruların yanıtları…

MEMLEKET PARTİSİ 2023 SEÇİM VAATLERİ!

Parti programı şöyle:

Sivas Kongresi’nin yıldönu¨mu¨ olan 4 Eylu¨l 2020’de “Memleket Hareketi” olarak “halk için halkla birlikte siyaset” diyerek yola çıktık. Memleket Partisi, u¨lkenin her yanında gönu¨llu¨ olarak harekete geçen kitlelerin inancı, isteği ve gu¨veni sonucunda doğdu. Siyasete inancını yitirmiş, siyasetten dışlanan herkes için bir umut oldu.

Partimiz, toplumsal sorunları çözme kapasitesine sahip, doğru politikaları kararlılıkla ve cesaretle uygulayacak bir iradenin vu¨cut bulmuş halidir. Layık olmadığı şekilde dar bir alana hapsedilen halk iradesinin kendisiyle birlikte akacak bir mecra bulmasıdır. Kurumaya yu¨z tutmuş farklı nehirleri yeniden coşturacak ve maviliklerde buluşturacak bir hayata geçirme kudretidir.

Köklerimizi Cumhuriyetimizin anti-emperyalist, kamucu, halkçı, devrimci ve laik du¨nya göru¨şu¨nden alıyoruz. Gövdemizi çağdaş, demokratik ve bilimsel du¨nyanın evrensel değerleri oluşturuyor. Dallarımızdaki çiçekler ise Anadolu’nun hu¨manist ve kadim aşk bilgeliğiyle hayata kucak açıyor.

-Ebedi yol göstericimiz Mustafa Kemal Atatu¨rk’u¨n muasır medeniyet hedefi ile yol almak;

-Teröru¨n her tu¨rlu¨su¨nu¨ reddetmek;

-Dil, din, ırk, mezhep başta her tu¨rlu¨ ayrımcılığa karşı çıkmak;

-Doğaya ve çevreye saygılı olmak;

-Siyasetten rant elde etmeye dur demek;

-Kadına şiddete ve çocuk istismarına tavizsiz olmak duruşumuzu belirliyor ve bu altı ilke yolumuzu aydınlatıyor.

“Anavatan, Yavruvatan, Mavivatan, Gökvatan bir bu¨tu¨ndu¨r, parçalanamaz!” kararlılığıyla yu¨reklerimiz atıyor. Ülkesine bağlı, milli egemenliği esas alan, toplumun değerleriyle barışık kadrolarımız halkın iktidarını kurmak ve halka hizmet için gu¨n sayıyor.

Partimiz, “Cumhuriyetçi Demokrat” bir felsefeyi benimsemektedir. Cumhuriyetçi demokrasi anlayışıyla, anayasal devleti, temel hakları, kuvvetler ayrılığını, du¨şu¨nce, inanç ve ifade özgu¨rlu¨ğu¨nu¨, çoğulculuğu, toplumsal örgu¨tlenmeyi, kadın haklarını, farklı yaşam tarzlarına saygıyı, ekonomik ve sosyal hakları korumayı, yereli gu¨çlendirmeyi içeren laik demokratik bir cumhuriyeti amaçlamaktayız.

Milli iradeyi hâkim kılacak, “Halkın Yönetimi”ni kuracağız. Yu¨ce Meclis’i yasama ve denetleme yetkisini kullanan, temsilde adalet ilkesinin gerçekleştiği kurum olarak gu¨çlendireceğiz. Yargıyı tarafsız ve bağımsız kılacağız.

Planlı Demokratik Ekonomi, 3D Devlet Modeli, Mavi-Yeşil Politikalar, Hayal Kurduran Nitelikli Eğitim Sistemi, Dayanışmacı/Bölu¨şu¨mcu¨ Sosyal Refah Ağı, Cumhuriyet Sözleşmesi ile u¨lkemize umut olacağız.

“Planlı Demokratik Ekonomi”, dar çıkar çevrelerinin değil, geniş halk kesimlerinin tercihlerini göz önu¨ne alan, katılımcı, su¨rdu¨ru¨lebilir ve kalkınma odaklı bir yönetimi ifade etmektedir. Ülkemizin u¨retici gu¨çlerine yol gösterecek uzun dönemli kalkınma planları yaparak, onları kuralsız ve haksız rekabete dayalı, siyasi patronaj ilişkileri ile işleyen ekonomik sistemden kurtaracağız. Kurumların kendilerini değişen ve gelişen koşullara uygun olarak yenileyebilmelerini sağlayacağız. Endu¨stri 5.0 ve Toplum 5.0 devrimlerinin ilkelerini evrensel ölçu¨tler olarak koyacağız. Bu ölçu¨tlere yerel birikimlerimizi ve deneyimlerimizi katacağız.

Kamu yönetimi için benimsediğimiz Du¨ru¨st, Dijital, Denetlenen (3D) devlet modelimiz ile yolsuzlukları önleyecek, devletin her tu¨rlu¨ eylem ve işlemini yargının, yasamanın, kamuoyunun denetimine açacak, hayatı kolaylaştıracak; u¨retim, ulaşım, iletişim, eğitim, sağlık, gu¨venlik altyapısını gu¨çlendirecek, kırsal-kentsel gelişim farkını azaltacak, kentleri yaşanabilir kılacağız. Tu¨m atama ve hizmet içinde yu¨kselmelerde liyakati temel alacağız. Vatandaşların devlete tekrar “gu¨ven” duymasını sağlayacağız. Dijitalleşmeyi, bireylerin hayatını denetlemek, özgu¨rlu¨klerini sınırlamak için değil, hayatı kolaylaştırmak, mal ve hizmet u¨retmek, bu¨yu¨k ve gu¨venilir veri sağlamak ve teknolojik dönu¨şu¨mu¨ gerçekleştirmek için demokratik bir araç olarak kullanacağız.

Kamu öncu¨lu¨ğu¨nde tarım ile gıda, ulaşım, sağlık, su ve enerji kaynakları, ekolojik işletmeler alanlarında bu¨tu¨ncu¨l ve akıllı bir dönu¨şu¨m başlatacak; u¨retim, istihdam, refahın adil dağılımı konularında özel sektör, yerel yönetimler ve u¨çu¨ncu¨ sektörle birlikte çalışacağız. Ekolojik bu¨tu¨nlu¨ğu¨ korumayı amaçlayan “Mavi-Yeşil Politikalar” u¨reteceğiz. Ülkemizin en bu¨yu¨k sorunlarından biri olan depreme hazırlıklı olmayı hedefleyen bir afet yönetimi politikası oluşturacağız.

Fırsat eşitliğine dayalı, u¨cretsiz ve kesintisiz, bilimsel, çağımızın teknolojik gelişmeleriyle uyumlu, gençlere hayal kurduran ve hayallerini gerçekleştirme imkânı veren nitelikli bir eğitim modellemesi için seferberlik başlatacağız. Fikri hu¨r, vicdanı hu¨r, irfanı hu¨r nesiller yetiştireceğiz.

Ku¨resel eşitsizlik olgusu nedeniyle en çok zararı sosyal refah devleti görmu¨ştu¨r. Sosyal yurttaşlık anlayışı çerçevesinde ihtiyaç sahibi olan her yurttaşımıza sosyal gu¨vence sağlayacak, eğitim ve sağlık hizmetlerinde kamucu anlayışı benimseyeceğiz. Kimsenin açlıktan, yoksulluktan, işsizlikten dolayı sosyal ve insani felakete su¨ru¨klenmediği “Dayanışmacı/Bölu¨şu¨mcu¨ Sosyal Refah Ağı” nı sivil toplum ve yerel yönetimlerle birlikte oluşturacağız.

Cumhuriyetimizin temel niteliklerini ve kuruluş ilkelerini benimseyen yeni, sivil ve özgu¨rlu¨kçu¨ bir “Cumhuriyet Sözleşmesi” ile toplumsal barışı sağlayacağız. Her tu¨rlu¨ dinsel, mezhepsel, etnik kimliğin u¨zerinde yer alan, bu¨tu¨nleştirici ulus anlayışını sahipleneceğiz. “Yarınlar hepimizin!” anlayışıyla toplumun mutsuzluğunu, sisteme duyduğu gu¨ven bunalımını, gelecek kaygısını aşacak, insani gelişmişlik endeksinde u¨st sıralarda yer alarak özgu¨r bir u¨lke olacağız.

Böylece Tu¨rk Milleti olarak; “Barışacağız, Bölu¨şeceğiz, Bu¨yu¨yeceğiz!”

SLOGANIMIZ MAVİ

Hayalimiz toplumsal barış ve mutluluğumuzun gökyu¨zu¨ enginliğinde, toplumsal adaletimizin deniz duruluğunda MAVİ olduğu bir Tu¨rkiye’dir.

Partimiz, bu¨yu¨k Tu¨rk Milleti’nin zorlukları ve engelleri her zaman aşmasını bilmiş çelikten iradesinin yansımasıdır. Vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlara MEMLEKET-ADALET- VİCDAN-İŞ (“MAVİ”) ekseninde verilen aydınlık yanıttır.

Memleket Partisi, el birliğiyle, yu¨rek birliğiyle, akıl birliğiyle bir uygarlık hikâyesi yazmak u¨zere siyaset sahnesinde yerini almıştır.

Bizler yu¨rekli, onurlu insanların yaşadığı, mutlu, barış içinde ve adil bir memleketin hayalini canlandıracağız; o hayal için hep birlikte çalışacağız ve halkımızla birlikte.

Osman Demir Gündem Editörü Haberler.com – Gündem

Memleket Partisi Muharrem İnce Muharrem İnce 14 Mayıs Siyaset Gündem Politika Haberler

Related Posts

ESENYURT YEREL SEÇİM ANKET SONUÇLARI | Anketlerde hangi aday önde? Hamit Öncü mü? Ahmet Özer mi?

ESENYURT YEREL SEÇİM ANKET SONUÇLARI | Anketlerde hangi aday önde? Hamit Öncü mü? Ahmet Özer mi?felsefe – 21.03.2024

Garanti BBVA Marmara Denizi’nde deniz kirliliğiyle mücadele ediyor

Garanti BBVA Marmara Denizi’nde deniz kirliliğiyle mücadele ediyorfelsefe – 21.03.2024

Yazar Samiha Ayverdi’nin Vefatının Üzerinden 31 Yıl Geçti

Yazar Samiha Ayverdi’nin Vefatının Üzerinden 31 Yıl Geçtifelsefe – 21.03.2024

Hizan Kaymakamı Din Görevlileriyle Buluştu

Hizan Kaymakamı Din Görevlileriyle Buluştufelsefe – 21.03.2024

Bitlis Kaymakamı: İmamlarımızın hem dini hem de milli sorumlulukları vardır

Bitlis Kaymakamı: İmamlarımızın hem dini hem de milli sorumlulukları vardırfelsefe – 22.03.2024

Fransız yazar Tahar Ben Jelloun Türkiye’ye geliyor

Fransız yazar Tahar Ben Jelloun Türkiye’ye geliyorfelsefe – 13.03.2024

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir